Dokumenter
NØDVENDIGE DOKUMENTER VED TAKST.
Ved taksering er det vesentlig at takstmann Knut Sagberg får tilgang på nødvendige dokumenter, som er av betydning for takstobjektet. Det kan være tidkrevende og gi eier/rekvirent en merkostnad for innhenting dokumenter/opplysninger.

For eneboliger/rekkehus, selveiede:
Skjøte, eventuell festekontrakt, kjøpekontrakt, målebrev eller delingsforretning, situasjonskart, tegninger, oppgave over kommunale avgifter, forsikringspolise, ligningsverdi, tidligere takster mm.

For eierseksjoner:
Skjøte, kjøpekontrakt, tegninger, seksjonsbegjæring, fellesutgifter, siste årsberetning med regnskap for sameiet, ligningsverdi, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

For borettslag- og aksjeleiligheter:
Adkomstdokumentetene (normalt deponert hos utlåner eller forretningsfører) evt. depoterklæring, kjøpekontrakt, siste årsberetning med regnskap, oppgave over andel fellesgjeld/formue (ligningsoppgave), husleie, tegninger, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

For boligsameier og borettslag innehar kontoret en del opplysninger i eget arkiv, men ønsker at kundene finner frem mest mulig dokumenteasjon for å forhindre at utferdigelsen av takstdokumentet blir unødig forsinket. Innhenting av opplysninger fra forretningsfører og/eller offentlige etater krever normalt gebyrer som ikke er inkludert i taksthonoraret.

For næringseiendommer/seksjoner etter avtale med takstkontoret.

2003 © L A web & data - Webutvikler L A web & data